Technologia

TUPY jest jedną z najlepszych i najbardziej cenionych firm odlewniczych na świecie, więc może jedynie podnosić swoją doskonałość i profesjonalizm. Zatrudnia wielu specjalistów w dziedzinie rozwoju produktów, procesów i jakości.


Inżynieria produktów (produkty)

Wyjątkowość firmy TUPY, budowana przez dekady, opiera się na doskonałej znajomości cech fizycznych materiałów żeliwnych oraz projektów o złożonych strukturach. Dlatego jeszcze zanim komponenty osiągną fazę produkcyjną, dla TUPY wyznaniem jest znalezienie rozwiązań najlepszych dla działalności klientów.

Właśnie w tej wstępnej fazie wiedza nabytą przez inżynierów i techników z doświadczeniem w opracowywaniu produktów, jest integrowana w łańcuch procesów, który gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanych komponentów.

 


Metalurgia (Procesy)

W nowym łańcuchu tworzenia produktu, wiedza o procesach jest kolejną ogromną przewagą firmy TUPY. Przewaga ta występuje, gdy technologia i kompetencje naukowe przekładają się na praktykę i spotykają się z doświadczeniem w dziedzinie metalurgii.

Zespół ds. procesów posiada bogatą wiedzę, ale może także liczyć na wsparcie firmowych laboratoriów TUPY i współpracę z uniwersytetami i centrami badawczymi. Poszukując odpowiedzi na współczesne wyzwania, zespół odpowiada za rozwijanie nowych materiałów oraz zwiększanie efektywności wykorzystania surowców.


Inżynieria jakości (jakość)

Planowanie jakości produktu rozpoczyna się w momencie wyceny, a następnie rozwija się w fazie przygotowania z analizą każdego etapu produkcji. Podczas produkcji specjaliści ds. jakości pracują, aby procesy były realizowane zgodnie z procedurami ustalonymi w Systemie Zarządzania Jakością.

Specjaliści ci odpowiadają za audyty wewnętrzne i przestrzeganie wszystkich wymogów zdefiniowanych w normach stosowanych przez TUPY oraz współpracują ze wszystkimi dostawcami. Motywują także do poszerzania wiedzy w organizacji, zarządzania, rozwoju biblioteki, wdrażania programu Six Sigma, który obejmuje wskazówki zapobiegania problemom i ich rozwiązywania.


Biblioteka

Równocześnie firma Tupy dąży do rozwijania wiedzy, zwłaszcza dzięki współpracy z uczelniami i centrami badawczymi, a także sama tworzy wiedzę. W dostępnych na stronie plikach PDF znajduje się lista niektórych prac opublikowanych lub upowszechnianych przez specjalistów działów technologicznych Tupy.