Historia

Pierwsze lata

ładowanie rur do transportu
Ładowanie elementów rur do transportu morskiego

Historia firmy TUPY jest ściśle powiązana z historią uprzemysłowienia Brazylii i z historią miasta Joinville, które od drugiej połowy XIX w. kolonizowali imigranci z Europy, przede wszystkim z Niemiec. Albano Schmidt, Hermann Metz i Arno Schwarz, którzy 9 marca 1938 r. założyli Tupy, byli potomkami tych imigrantów. Albano był biznesmenem, a jego wspólnicy zajmowali się wcześniej produkcją przedmiotów żelaznych za pomocą prostych technik hutniczych.

Dziesięć lat przed założeniem Tupy Albano rzucił swoim przyjaciołom wyzwanie znalezienia „receptury ciągliwego żeliwa” do wykorzystania w produkcji komponentów rur, które dawniej zawsze importowano. Nie mając laboratoriów ani podręczników, które mogłyby dać jakiegoś wskazówki co do składu takiego stopu (pierwotnie wynalezionego w Anglii w 1630), Metz i Schwarz działali na zasadzie prób i błędów, aż wreszcie, w 1935 znaleźli właściwą formułę. Trzy lata później rozpoczęli produkcję pierwszych rur pod markę Tupy w istniejących zakładach w centrum Joinville. W 1941 uzyskali certyfikat podobieństwa, czyli potwierdzenie, że ich produkty były podobne do importowanych.


Wizja przedsiębiorców

Elementy rur TUPY zdobywały cały brazylijski rynek, osiągając pozycję lidera sprzedaży, a tymczasem Albano Schmidt planował budowę, której ukoronowaniem stał się Zakład Produkcyjny Boa Vista. Przeprowadzka do nowego zakładu zaczęła się w 1954. Nowe zakłady były impulsem do rozwoju samego przedmieścia, które obecnie jest jedną z najludniejszych części miasta. Dzięki pierwszej odlewni, o rocznej mocy produkcyjnej 3 000 ton, TUPY wkrótce stała się największą firmą w stanie Santa Catarina.

Albano Schmidt zmarł w 1958, a jego biuro zajął jego 26-letni syn Hans Dieter Schmidt, którego ojciec widział jako swego naturalnego dziedzica. Był to człowiek nowoczesnych pomysłów i wielkiej wizji. Przewidywał wielkie wyzwania na rynku motoryzacyjnym, więc w 1959 stworzył Technikum Tupy, aby szkolić odpowiednich pracowników. Pierwszą umowę na produkcję części do pojazdów Tupy zawarła w 1958 r.: była to umowa o dostawę bębnów do hamulców dla niedawno otwartej w Brazylii filii firmy Volkswagen. 

W 1963 r. zainstalowano drugą odlewnie, zaprojektowaną wyłącznie do produkcji części samochodowych, a w 1972 r. firma założyła pierwsze Centrum Badawcze, we współpracy z Politechniką São Paulo. W 1975 r. firma zrealizowała trzeci krok na swej drodze ku branży motoryzacyjnej: otwarto fabrykę kadłubów silnika i głowic. W tej chwili ten segment produkcji odpowiada za ponad 60% działalności firmy. Dieter Schmidt zginął przedwcześnie w katastrofie lotniczej w 1981 r., kiedy pełnił 
w stanowym rządzie funkcję Sekretarza Przemysłu, a szeroka dywersyfikacja działalności grupy, obejmująca nie tylko sektory metalowy i mechaniczny, ale także chemiczny i plastik, niemal zagroziła istnieniu firmy


Ku globalnym rynkom

Lata 70. XX w. to także początek umiędzynarodowienia firmy. Już wcześniej Tupy eksportowała części rurociągów do Ameryki Południowej i Europy, ale w 1976 r. założyła biuro w USA, a rok później także
w Niemczech.

ObrazW 1981 r., będąc Sekretarzem Przemysłu Stanu Santa Catarina, Hans Dieter Schmidt zginął w katastrofie lotniczej. Jego przedwczesna śmierć, stagnacja gospodarcza w Brazylii oraz nadmierna dywersyfikacja działalności – poza przemysłem metalowym także chemia i plastiki – miały duży wpływ na firmie
w tych latach i w kolejnych dekadach.

W 1991 r. firma TUPY wprowadziła profesjonalne zarządzanie, a w 1995 r. zmieniła status z firmy rodzinnej na kontrolę udziałową grupy funduszy emerytalnych i banków – to rozwiązanie kapitałowe było reakcją na rosnące zadłużenie. W tym samym roku TUPY nabyła Sofunge – zakład metalowy Mercedes-Benz. Koncentrując się na swojej podstawowej specjalizacji, firma skupiła się na zwiększeniu eksportu i wzmocnieniu swojej pozycji na rynkach międzynarodowych jako globalnego gracza w sektorze automotive.

Od 1996 r. dostarcza nie tylko półprodukty, ale także usługi obróbki dla klientów. W 1998 nabyła odlewnię w Mauá w stanie São Paulo, jednocześnie modernizując swój zakład produkcyjny w Joinville.


Współczesność

Na początku lat 2000 firma wprowadziła system zarządzania środowiskowego (SGA), wymagający inwestycji w kilku obszarach, aby coraz bardziej redukować wpływ procesów produkcyjnych na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tupy uzyskała pierwszy certyfikat ISO 14001 w 2001 r.

Ekologia jest priorytetem, dlatego zainstalowano nowy układ wyciągowy

W tym samym roku TUPY wprowadziła technologię CGI (Compacted Graphite Iron) w wielkoskalowej produkcji kadłubów silników i podpisała pierwszą umowę z brytyjskim Fordem.
W 2003 r. udziałowcy zdecydowali o wymianie szefostwa firmy. Nowe kierownictwo ustaliło następujące priorytet: restrukturyzacja zadłużenia
i restrukturyzacja. Były to niezbędne warunki wsparcia przyszłego rozwoju. W 2004 r. spółka uzyskała nagrodę Finep dla innowacji technologicznych od Agencji Brazylijskiego Ministerstwa Nauki i Technologii na rzecz Finansowania Studiów i Projektów za proces produkcji komponentów
z żeliwa z grafitem wermikularnym.
Blocos em ferro vermicular destacam-se entre os avanços tecnológicos

Przez kolejne trzy lata firma TUPY korzystała z dobrej koniunktury w światowej gospodarce i nawet uwzględniając ograniczenia wynikające z restrukturyzacji długu narzucone pod koniec 2003 r., osiągnęła wyniki, które zapewniały jej ważną pozycję na rynku produktów metalowych. Ten fakt zachęcił udziałowców do okazania firmie raz jeszcze zaufania. Pod koniec 2007 r. papiery dłużne o wartości 304,6 milionów R$ zostały przekształcone
w udziały.
W 70. rocznicę powstania, w 2008 r. firma TUPY – już po restrukturyzacji finansowej – ogłosiła plan inwestycyjny wartości 420 milionów R$, którego celem była modernizacja zakładów produkcyjnych, zwiększenie mocy oraz poszerzenie oferty usług obróbki, a także rozwój ekologiczny. Rok 70. rocznicy zostanie zapamiętany jako najlepszy w historii firmy – pod względem sprzedaży i zysku.
Koncentrując się na kadłubach silników i głowicach, zwłaszcza wytwarzanych
w technologii CGI, TUPY zapowiedziało duże inwestycje w 2011 r. w celu zwiększenia mocy produkcji tych komponentów, a także w zakresie obróbki, adaptacji technologicznych, automatyzacji, zakładów, logistyki i polityki środowiskowej.
Rekonstrukcja odlewni C w Joinville w celu zwiększenia produkcji Odlewnia C.
W celu powiększenia produkcji 2.6.2012 r. Tupy zainaugurowała nową fabrykę cylindrów i głowic, którą nazwano Odlewnią C, położoną w obrębie parku przemysłowego Tupy w Joinville.
Dzięki inwestycji na poziomie 157 milionów R$, Odlewnia C została zbudowana według najnowszych technologii. Nowa fabryka ma 24 000 m2, a jej moc produkcyjna w pierwszym etapie wynosi 70 000 ton rocznie i może zostać podwojona. Ma produkować dla globalnego przemysłu motoryzacyjnego, głównie komponenty do pojazdów komercyjnych, rolniczych i ciężarówek.
16.04.2012 r. Tupy zakończyła proces przejęcia dwóch odlewni w Meksyku Cifunsa Diesel i Technocast. Obie specjalizowały się w produkcji kadłubów silnika i głowic, a należały do Saltillo Industrial Group (GIS). Zakończenie te procesu oznacza, że
w podstawowa i zagraniczna baza produkcyjnej Tupy osiągnęła łącznie 312 000 ton mocy produkcyjnej rocznie, przez co firma stała się największym na świecie producentem kadłubów silników i głowic. Operacja poprawiła także pozycję Tupy w sektorze komponentów do silników maszyn rolniczych, budowlanych
i górniczych.