Środowisko

Od 2001 r. TUPY posiada certyfikaty ISO 14001. Firma angażuje się w stałe doskonalenie procesów, poszukując nowych rozwiązań, aby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Z drugiej strony, firma wykorzystuje odpady żelazne i stalowe jako podstawowy surowiec, więc odgrywa ważną rolę w procesach recyclingu. Wykorzystuje duże ilości materiałów, które w przeciwnym razie znalazłyby się na wysypiskach. TUPY jest także właścicielem obszarów naturalnego lasu nad Atlantykiem, co umożliwia kompensację emisji CO2.


Zarządzanie środowiskowe

System Zarządzania Środowiskowego w TUPY (SGA) opiera się na monitoringu emisji do atmosfery, jakości powietrza, wód podziemnych, poziomu hałasu, a także segregacji i utylizacji odpadów. Dzięki tym wskaźnikom firma może stale dążyć do udoskonalania i rozwoju swojej działalności, aby ograniczyć wykorzystanie zasobów naturalnych oraz zminimalizować lub wyeliminować wpływ produkcji na środowisko.

Od czasu wprowadzenia SGA w 2000 r. firma zainwestowała już ponad 100 milionów R$ w budowę, wyposażenie i rozwijanie procesów w zakładach w Joinville i Mauá. Wśród wprowadzonych udoskonaleń są systemy odprowadzania oraz system kontroli pieców, które wyłapują poszczególne materiały za pomocą filtrów osłonowych o współczynniku efektywności pomiędzy 90 a 98%. Firma poświęciła również wiele uwagi ściekom i odpadom. W tym okresie zaprojektowano i zbudowano nowe stacje uzdatniania i przeprowadzono całkowitą przebudowę zakładowego wysypiska w Joinville, przystosowując je do najściślejszych wymogów środowiskowych.

Fundacja Środowiskowa Stanu Santa Catarina (FATMA), instytucja rządowa, która odpowiada za wprowadzanie przepisów, wydawanie licencji i nadzór udoskonaleń osiągniętych przez TUPY dzięki SGA, w 2005 r. przyznała za te wysiłki nagrodę „Prêmio Fritz Müller”. Firma TUPY ponownie uzyskała to wyróżnienie w 2007 r. W tym samym roku Tupy zdobyła także Prêmio Expressão de Ecologia (Nagrodę za Działalność Ekologiczną)


Odpady po piaskowaniu

Odpady po piaskowaniu są głównym odpadem w odlewniach, ponieważ piasku używa się do wykonywania wszystkich form i części. Poszukiwanie rozwiązania, jak ponownie wykorzystać zużyty piasek, stanowiło duże wyzwanie dla TUPY. Zużyty piasek po kluczowych procesach nie jest już problemem dla TUPY. Firma korzysta z własnych układów do regeneracji piasku w obu zakładach produkcyjnych w Joinville i Mauá, dzięki czemu prawie cały piasek jest wykorzystywany powtórnie.

Największą objętość ma jednakże piasek po formach, klasyfikowany przez ABNT (Brazylijskie Stowarzyszenie Norm Technicznych) jako odpady nieobojętne klasy II, który do niedawna w całości był kierowany na wysypisko. W krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych to rozwiązanie nie jest stosowane, a taki piasek jest ponownie wykorzystywany w różnych celach.

Każdy stan posiada agencję środowiskową, która ma obowiązek opracowywać przepisy na ten temat. Przekonanie agencji, że piasek po formach nie jest odpadem niebezpiecznym, wymagał od brazylijskich zakładów dużo badań i pracy. W tej dziedzinie z pewnością TUPY wniosła wiele do dyskusji i zaoferowała największe wsparcie finansowe.

Kiedy w 2008 r. Rada Ochrony Środowiska Stanu Santa Catarina przyjęła uchwałę, która dopuściła wykorzystanie piasku po produkcji form w wytwarzaniu mieszanek asfaltowych i komponentów z betonu innych niż strukturalne, TUPY otworzyła nowy front. Firma otworzyła eksperymentalną fabrykę płyt chodnikowych. Płyty są wykorzystywane do chodników, a zakład wyprodukował ich wiele i przekazał miastu Joinville do wykorzystania w przestrzeniach publicznych. Działania te miały na celu przekonanie branży budowlanej, że ponowne wykorzystanie odpadów jest możliwe i pozwala ograniczyć wykorzystanie nowego piasku, który jest zasobem naturalnym. Proces ten przyczynia się także do zmniejszenia objętości odpadów na wysypiskach.

Ilość piasku wykorzystywana do produkcji płyt chodnikowych jest nadal za mała, więc TUPY prowadzi kolejne eksperymentalne projekty w stanie Santa Catarina, np. wykorzystanie piasku do budowy podłoży dróg i podpór do rur kanalizacyjnych. Ponadto, dążąc do wykazania, że odpady nie są niebezpieczne, firma TUPY, wspólnie z EPARGI (firmą badawczą specjalizującą się w rolnictwie i hodowli) przeprowadziła eksperyment, w którym sadzono marchewkę i sałatę w glebie z dodatkiem zużytego piasku. Wyniki nie wykazały uszkodzenia roślin.


Uzdatnianie odpadów płynnych

Od samego początku TUPY promuje ideę uzdatniania ścieków. Firma zainwestowała 7,8 miliona R$, aby zbudować i uruchomić w 2007 r. dwie nowe stacje uzdatniania w zakładzie w Joinville – ETE GHW i Main ETE
o łącznej mocy 48 m3 (około 1 700 stóp sześciennych) płynnych odpadów przemysłowych i sanitarnych na godzinę.

TUPY zajmuje się płynnymi odpadami sanitarnymi z łazienek i kuchni używanych przez około 8 tys. pracowników, co dowodzi prośrodowiskowej postawy i jest ważnym wkładem w miejski system sanitarny. Podobnym udoskonaleniem jest konstrukcja systemu jako układu zamkniętego, w którym zużyta woda powraca i jest ponownie wykorzystywana w procesach produkcji. Ponowne wykorzystanie wody ma znaczenie dla środowiska, ale przynosi także oszczędności finansowe, ponieważ firma łącznie zużywa mniej wody z systemu publicznego. W ciągu czterech lat firma zmniejszyła zużycie wody pitnej o 48%.

W odniesieniu do zużycia wody warto podkreślić, że nowe budynki zaprojektowano tak, aby pozyskiwały wodę deszczową, którą TUPY wykorzystuje do mycia pojazdów i do części procesów przemysłowych. Pozwala to na dalsze ograniczenie zużycia wody pochodzącej ze źródeł zewnętrznych.


Zasoby środowiskowe

TUPY przyczynia się do zachowania ważnych zasobów środowiskowych, jako właściciel obszarów leśnych
w stałych rezerwatach w stanie Santa Catarina. W obszarach tych znajdują się źródła wodne, a zamieszkują tam zagrożone gatunki fauny i flory. Przyczynia się to do pochłaniania dwutlenku węgla i regulacji wód powierzchniowych i podziemnych.

Firma posiada ponadto duże osiedle mieszkaniowe przy Morro do Boa Vista w Joinville, jednym z niewielu zachowanych obszarów pierwszego centrum Atlantic Forest.