Certyfikaty

Tupy posiada certyfikaty wg. norm ISO/TS 16949, ISO 9001 and ISO 14001. Pierwszy certyfikat dla systemu zarządzania jakością ISO 9000 firma uzyskała w 1992 r., a obecnie posiada certyfikat wg wersji 2008. W sektorze motoryzacji Tupy uzyskała certyfikat QS-9000 pod koniec 1997 r., a następnie ISO/TS 16949. Obecna wersja certyfikacji to 2009. System zarządzania środowiskowego był certyfikowany w 2001 r. według ISO 14001, obecnie posiada certyfikat zgodności z wersją 2004.

PRODUKT POSIADA ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, (NIZP-PZH) – HK/W/0527/01/2016

DLA WSZYSTKICH ŁĄCZNIKÓW WYDAWANA JEST DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA Deklaracja Zgodności - PDF.