Standardy

Misja

Działać na rzecz sukcesu udziałowców i klientów, dostarczając przetworzone produkty, odlewy i usługi wysokiej jakości, jednocześnie wspomagać realizację celów pracowników i wspierać społeczności, w których działa firma.

Wizja

Firma TUPY pragnie być liderem w przemyśle odlewniczym i maszynowym dzięki zróżnicowanej ofercie komponentów technologicznych i hydraulicznych dla przemysłów. Wyróżniać się jako:

 • pierwszy wybór klientów,
 • preferowany pracodawca,
 • atrakcyjna opcja dla inwestorów.

Wartości

 • Ludzie
 • Bezpieczeństwo i zdrowie
 • Ekonomiczna doskonałość
 • Społeczność i środowisko
 • Koncentracja na kliencie
 • Uczciwość
 • Zaangażowanie
 • Komunikacja
 • Innowacje i uczenie się

Zarządzanie

W tym zakresie firma Tupy, producent produktów żeliwnych i komponentów do maszyn, właściciel zakładów w Joinville w stanie Santa Catarina i w Mauá w stanie São Paulo będzie:

 • zaspokajać oczekiwania udziałowców, klientów, dostawców, pracowników, społeczności i innych interesariuszy;
 •  promować stały rozwój ludzi;
 • przestrzegać przepisów, norm i innych wymogów;
 • dążyć do stałego rozwoju i podnoszenia efektywności zintegrowanego systemu zarządzania;
 • wykorzystywać zasoby naturalne racjonalnie, ograniczając emisje do środowiska i zapobiegając zanieczyszczeniom;
 • działać w sposób świadomy i bezpieczny, ograniczając ryzyko;
 • zapewniać etyczną działalność zgodną z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.